06 - 2360 7890 | 0519 - 56 2068 schildersvannu@hotmail.com

Betreft uit te voeren schilderwerk aan gevels en houtwerk van De Eerste Stuiver. Vroeger was dit het café De Hoop in Hollum op Ameland.
Tegenwoordig is dit een appartementen complex.
www.eerstestuiver.nl/